Overlijdensrisicoverzekering - Wat biedt het?

Is een overlijdensrisicoverzekering noodzakelijk bij een hypotheek of kun je zonder?

De meeste huiseigenaren hebben een overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden keert de verzekering uit. Volgt een volledige aflossing van de hypotheek bij overlijden?

Bij het uitlenen van een hypotheekbedrag willen de geldverstrekkers zo veel mogelijk zekerheden dat ze het geld ook terugontvangen. Dit doen ze door het huis te verpanden. Bij het niet meer kunnen opbrengen van de hypotheeklasten heeft de geldverstrekker het recht om het huis zonder toestemming van de eigenaren te verkopen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt nog een extra zekerheid.

Hoe biedt een overlijdensrisicoverzekering zekerheid?

Bij het overlijden van een van de eigenaren van een koopwoning is het nog maar de vraag of de nabestaanden de maandlasten voor het huis kunnen opbrengen. Vaak zijn de hypotheeklasten ook afgestemd op tweeverdieners. Na het overlijden van een van beiden gaat het de partner waarschijnlijk niet lukken om de hypotheeklasten door te betalen. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je verzekeren dat er een uitkering volgt bij het overlijden van een van beiden. Met de uitkering wordt de hypotheek volledig of gedeeltelijk afgelost.

Wat moet de overlijdensrisicoverzekering uitkeren na overlijden?

Het vaststellen van het verzekerde bedrag is maatwerk. Een volledige aflossing van de hypotheek kan wenselijk zijn, maar dat is de duurste oplossing. Mogelijk is het voldoende om bijvoorbeeld 50 procent van de hypotheekschuld af te lossen bij het overlijden van een huiseigenaar. De geldverstrekker kan hierin ook eisen stellen. In een persoonlijk gesprek kan de hypotheekadviseur doorrekenen wat verstandig is. Met een goed onderbouwd financieel advies kun je voorkomen dat je een te laag bedrag verzekert.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een NHG hypotheek?

Een NHG hypotheek is een hypotheek met een ingebouwde garantie. Tot 2018 gold er in deze hypotheken een verplichting om de hypotheekschuld boven 80 procent van de waarde van het huis af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering. Als het huis 200.000 euro waard was moest dus minimaal verzekerd worden: 200.000 euro x 20 procent = 40.000 euro. Sinds 1 januari 2018 is deze verplichting vervallen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het verstandig is om de overlijdensrisicoverzekering achterwege te laten. Hierin speelt de hypotheekadviseur weer een belangrijke rol.

Liever te ruim verzekeren dan te beperkt

Voor de premie van de overlijdensrisicoverzekering maakt het vaak geen groot verschil of je een verzekerd bedrag aanhoudt van 50.000 of 75.000 euro. Het is namelijk een relatief goedkope verzekering. De kans dat je overlijdt gedurende de looptijd van de verzekering is namelijk klein. De verzekeraar keert alleen maar uit bij overlijden vóór de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering. Vaak kennen deze verzekeringen een maximale looptijd tot 70 of 75 jaar. Bij het in leven zijn op de einddatum vervalt de verzekering dus zonder ook maar iets uit te keren. 


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 05-07-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.